Obecní knihovna Záříčí
Naposledy aktualizováno: 17.12.2018 12:22:51

Knihovník: Jiřina Červinková

 

Wink

Výpůjční doba:

 

Úterý: 15.30 - 17.30 hod.

 

Surprised

 

 

Střípky z historie a současnosti knihovny

 

V roce 1870 byla v Záříčí vystavěna škola a její knihovna, která sloužila ku vzdělávání žactva měla k dispozici kolem 360 sv. knih. Od roku 1892 působil v obci čtenářský spolek, jehož fond čítal kolem 300 sv. (Čerpáno: František V. Peřinka; Vlastivěda moravská. II, Místopis Moravy ; Díl II místopisu, Hradištský kraj ; Čís. 33, Kroměřížský okres ; II. část)

 

Ničivá voda ...

V roce 1998 byla knihovna opravena a nově zařízena, jelikož ani její prostory neušetřila červencová voda roku 1997. Z počtu 2800 sv. se sice podařilo 2/3 knih zachránit, ale veškeré vybavení bylo zničeno. Během dvou let bylo zakoupeno na 700 nových knižních titulů, které částečně nahradily ztrátu po povodních. (Čerpáno: Záříčský občasník č.1; r. 1999, Marcela Olšaníková)

 

Veřejné ocenění práce knihovníka v obci ...

Dne 9.11.1999 se uskutečnilo v Knihovně Kroměřížska slavnostní ocenění činnosti knihovníků z okolních knihoven, které trvale vykazují velmi dobré výsledky. Mezi oceněnými byla i záříčská knihovnice Marcela Olšaníková. (Čerpáno: Záříčský občasník č.1; r. 1999)

 

Knihovna a současnost ...

V současnosti je občanům k dispozici 2600 sv. knih. Knihovní fond je žánrově velmi pestrý od románů, detektivek, dobrodružných knih, přes populárně naučnou a dětskou literaturu pro všechny věkové kategorie. Každým rokem se knihovní fond rozrůstá o nové tituly, které jsou nakupovány z prostředků obce. V knihovně se rovněž nachází PC sestava s možností tisku a přístupu k síti Internet (Služby jsou poskytovány zdarma).

Knihovna již řadu let úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska (Regionální funkce, služby, jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje) a Městskou knihovnou v  Chropyni. Kromě metodické, konzultační a poradenské činnosti pomáhají pracovníci knihoven  např. s revizemi,  aktualizacemi knihovního fondu, nákupem knižních novinek, tak aby odpovídaly současným trendům dnešních čtenářů. Knihovna Kroměřížska také poskytuje zdarma 2x do roka (jaro a podzim) výměnné soubory různě tématicky zaměřených knih a obohacuje tak nabídku knižních  novinek obecní knihovny.

Od listopadu r. 2011 má knihovna elektronicky zkatalogizova­ný knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy z fondu knihovny (včetně knih zapůjčených výměnných souborů Knihovnou Kroměřížska) v on-line katalogu.

MZ

 


Knihovna v číslech:

 

 

2014

2015

2016

  Registrovaných čtenářů

66

66

78

  Návštěvníků celkem

 556

582

810

  Výpůjčky celkem

 1975

1821

1623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0090 sekund času a 0.72MB paměti.